Rekrutacja trwa


cropped-logo.pngTrwa rekrutacja

do Branżowej  Szkoły I stopnia nr 12 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w SOSW nr 2.

Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. należy złożyć wniosek/podanie o przyjęcie do pierwszej klasy na  rok szkolny 2021/2022.  

Jednocześnie przypominamy: w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.