PATRON SZKOŁY

PATRON SZKOŁY

JAN PAWEŁ II

 

JP2

Nadanie szkole imienia

22 maja 2003 r., Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 1 otrzymała imię papieża Jana Pawła II. Staliśmy się pierwszą szkołą w Szczecinie, a czwartą w województwie zachodniopomorskim, której patronem został Papież-Polak.