KADRA PEDAGOGICZNA OŚRODKA

Nazwisko i imię
Rybarska Agnieszka – p.o. kierownika internatu
Banaszkiewicz Magdalena
Bobrowska Katarzyna
Bruch Róża – pedagog szkolny
Cegiełka Beata
Cholewa Krzysztof
Ciaś- Trociuk Marzanna
Czernichowska Agnieszka
Czosnowicz Halina
Domańska Aleksandra
Dorożyńska Anna
Drugak Lidia
Duszyńska Dorota
Duszyński Tomasz
Frąckowiak Marta
Gawdzińska Izabela
Gerwatowska Alina
Grzelak Agnieszka
Kaczorkiewicz Jacek
Karwowska Renata
Klym- Malinowska Karolina
Kowalczyk- Dworzyńska Malwina
Kowalska Małgorzata – psycholog szkolny
Koźbiał Robert
Kwiecień Maria
Łukasik Joanna
Morawska Dorota
Piątkowski Marian
Przybylak Urszula
Rabenda Aleksandra
Rogalski Jerzy
Rostkowska Jolanta
Roszyk Iwona
Rzepka Agnieszka
Sala Wioletta
Sękowski Witold
Sielicka Edyta
Szymczyk- Borcz Danuta
Taraska Joanna
Tęcza Dorota
Wagemann Adam
Waśko Magdalena
Więciarska Hanna
Zacharewicz Anna
Zakrzewska- Koroluk Anna
Zamojcin Monika
Zygoń Iwona
Zbiżek Agnieszka