KADRA PEDAGOGICZNA OŚRODKA

l.p. Nazwisko i imię
1. Wilkowska Lilianna – dyrektor Ośrodka
2. Waszkiewicz Jolanta – wicedyrektor Ośrodka
3. Beik Dorota – kierownik warsztatów
4. Rybarska Agnieszka – p.o. kierownika internatu
5. Banaszkiewicz Magdalena
6. Bobrowska Katarzyna
7. Bruch Róża
8. Cegiełka Beata
9. Cholewa Krzysztof
10. Ciaś- Trociuk Marzanna
11. Czernichowska Agnieszka
12. Czosnowicz Halina
13. Domańska Aleksandra
14. Dorożyńska Anna
15. Drugak Lidia
16. Duszyńska Dorota
17. Duszyński Tomasz
18. Frąckowiak Marta
19. Gawdzińska Izabela
20. Gerwatowska Alina
21. Grzelak Agnieszka
22. Karwowska Renata
23. Klym- Malinowska Karolina
24. Kowalczyk- Dworzyńska Malwina
25. Koźbiał Robert
26. Kwiecień Maria
27. Łukasik Joanna
28. Morawska Dorota
29. Piątkowski Marian
30. Przybylak Urszula
31. Rabenda Aleksandra
32. Rogalski Jerzy
33. Rostkowska Jolanta
34. Roszyk Iwona
35. Sala Wioletta
36. Sękowski Witold
37. Sielicka Edyta
38. Szymczyk- Borcz Danuta
39. Taraska Joanna
40. Tęcza Dorota
41. Wagemann Adam
42. Waśko Magdalena
43. Więciarska Hanna
44. Zacharewicz Anna
45. Zakrzewska- Koroluk Anna
46. Zamojcin Monika
47. Zygoń Iwona
48. Zbiżek Agnieszka