DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 ROK SZKOLNY 2019/2020

2 stycznia 2020

3 stycznia 2020

4 marca 2020 – Turniej Poznajmy się

26 marca 2020 (tylko dla BS Io) – Konkurs matematyczny

12 czerwca 2020

23 czerwca 2020 (tylko dla BS Io) – egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe