KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2018/2019

03.09.2018 – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

23.12.2018 – 01.01.2019  – ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

28.01. – 08.02.2019  – FERIE ZIMOWE

18.04.2018 – 23.04.2019  – WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

18.06.2019 – EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE – CZĘŚĆ PISEMNA

21.06 – 04.07.2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

21.06.2019 – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO