KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2017/2018

04.09.2017 – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

23.12.2017 – 01.01.2018  – ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

15.01. – 28.01.2018  – FERIE ZIMOWE

29.03.2018 – 03.04.2018  – WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

19.06.2018 – EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE – CZĘŚĆ PISEMNA

22.06 – 04.07.2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

22.06.2018 – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO