DZIAŁALNOŚĆ SU

  • Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Co roku  osoby najbardziej aktywne są wybierane  do Samorządów Klasowych

a następnie do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Regulamin SU – plik do pobrania

Program  Szkolnego Koło Wolontariatu – plik do pobrania

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

mgr Iwona Roszyk

mgr Hanna Więciarska

Samorząd uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów, który współpracuje z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym szkoły.

Czym się zajmuje samorząd ?

  • reprezentuje całą społeczność uczniowską
  • współpracuje przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych
  • współpracuje z Radą pedagogiczną i Dyrektorem szkoły
  • współpracuje z samorządami klasowymi
  • opracowuje program Szkolnego Koła Wolontariatu
 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 – plik do pobrania

Zadania podejmowane przez Samorząd Uczniowski w I półroczu roku szkolnego 2017/2018

Pomoc poszkodowanym w pożarze rodzinom ze Szczecina – kliknij po więcej informacji

Samorząd maluje – dewastacje budynków publicznych – kliknij po więcej informacji