PLAN DNIA W INTERNACIE

6.00-7.00 – POBUDKA, TOALETA PORANNA

7.00-7.20 – ŚNIADANIE

7.20-7.45 – DYŻURY GRUPOWE, PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY

7.45-8.00 – WYJŚCIE DO SZKOŁY

8.00-14.30(15.30) – ZAJĘCIA SZKOLNE I WARSZTATOWE, REWALIDACJA

14.30-16.00 – OBIAD

16.00-17.00

–ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE UMOŻLIWIAJĄCE NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH I SPOŁECZNYCH UŁATWIAJĄCYCH PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU RODZINNYM I SPOŁECZNYM (świetlice tematyczne, zajęcia manualne, integracyjne i aktywizujące),

–ZAJĘCIA SPORTOWE, TURYSTYCZNE I REKREACYJNE (wyjścia z grupą, wyjścia indywidualne, zajęcia na świeżym powietrzu, na boisku szkolnym)

–ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA (komputerowe, SKS, Koło wokalno-teatralne WILKILILKI, koło ceramiczne, koło wokalno-taneczne i inne)

–ZAJĘCIA KULTURALNO-OŚWIATOWE (kino na auli, potyczki grupowe, dyskoteki, imprezy internackie, konkursy)

17.00-18.00 – NAUKA WŁASNA

18.00-18.30 – KOLACJA

18.30-20.00 – CZAS WOLNY I ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE INDYWIDUALNE ORAZ SPORTOWE, TURYSTYCZNE, REKREACYJNE I ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

20.00-21.30 – DYŻURY GRUPOWE, TOALETA WIECZORNA, OGLĄDANIE TV

21.30 -22.00 – PRZYGOTOWANIE DO CISZY NOCNEJ

22.00 – 6.00 – CISZA NOCNA