MISJA SZKOŁY

Budynek szkołyMISJA SZKOŁY

„Otoczyć troską i miłością każde dziecko,

odnaleźć w nim to co dobre,

pomóc zwalczyć słabości i przygotować

do samodzielnego życia”

   Jesteśmy szkołą z wieloletnią tradycją i bogatym dorobkiem. Dążymy do tego, by stworzyć młodzieży jak najlepsze warunki do nauki. Troszczymy się o wszechstronny rozwój wszystkich uczniów na miarę ich możliwości i potrzeb. Chcemy przygotować młodych ludzi do codziennego życia tak, aby byli zaradni, umieli kierować własnym postępowaniem, mogli uczestniczyć w życiu społecznym. Zawsze kierujemy się ich dobrem.
Pragniemy być szkołą, która ofiarowuje uczniom najcenniejsze dary: miłość, serdeczność, wyrozumiałość, zaufanie, cierpliwość i wiarę. Staramy się, aby w naszej szkole młodzież czuła się dobrze i chętnie do niej uczęszczała. Kształcimy i wychowujemy młodzież w atmosferze życzliwości, otwartości i poczuciu bezpieczeństwa, przy indywidualnym podejściu do każdego ucznia. W każdym uczniu staramy się dostrzec to, co dobre i rozwijać wiarę w jego możliwości. Troszczymy się o kształtowanie i kontynuację tradycji w szkole. Pielęgnujemy już istniejące wartości. Dążymy do wzmocnienia własnej tożsamości.

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SOSW NR 2 2016-2020