UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW

OFERTA UBEZPIECZENIA

OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

W PZU

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DLA UCZNIÓW SOSW NR 2

SKŁADKA ROCZNA WYNOSI 28Z