UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW

OFERTA UBEZPIECZENIA

OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

W PZU

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DLA UCZNIÓW SOSW NR 2

SKŁADKA ROCZNA WYNOSI 34 ZŁ