RODO – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SOSW NR 2

 1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 2 W SZCZECINIE REPREZENTOWANY PRZEZ DYREKTORA OŚRODKA PAWŁA SZULERECKIEGO, TELEFON +48914845194, EMAIL sosw2@miasto.szczecin.pl
 2. INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM NR 2 W SZCZECINIE JEST PAN MICHAŁ MAŁAS, TELEFON +48918522093, EMAIL iod@spnt.pl
 3. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE:
  1. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA,
  2. PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH,
  3. PRAWO SPRZECIWU,
  4. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH,
  5. PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM.
 4. KLAUZULE INFORMACYJNE:
  1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW- kliknij tutaj
  2. KLAUZULA INFORMACYJNA -MONITORING – kliknij tutaj
  3. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW I RODZICÓW – kliknij tutaj
   SUPLEMENT DO KLAUZULI INFORMACYJNEJ DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW – kliknij tutaj
   ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU – kliknij tutaj

   1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WOLONTARIUSZA – kliknij tutaj
   2. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCY/KONTRAHENTA – kliknij tutaj
   3. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – kliknij tutaj
   4. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ: kliknij tutaj
    1. SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 2
    2. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 12
 5. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH Z MONITORINGU WIZYJNEGO – kliknij tutaj