WSPARCIE Z PFRON

PFRON przygotował wsparcie wynikające z obecnej sytuacji epidemiologicznej dla pewnej grupy osób z niepełnosprawnościami, w wieku 18- 24 lata, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Więcej szczegółów znajduje się tutaj