OCZYSZCZALNIA ŚCIEKI FILTRUJE I NASZE ZDROWIE RATUJE


Kolejny Eko-turniej Szkoły Przyspasabiającej do Pracy mamy już za sobą. Tym razem pogłębialiśmy wiedzę o roli oczyszczalni ścieków w naszym codziennym życiu. W dwóch turach turnieju udział wzięły wszystkie klasy SPDP. Uczestnicy Eko-turnieju z wielkim zaangażowaniem zmagali się z różnymi zadaniami aby poznać pracę oczyszczalni. Wszyscy, dzięki sponsorom (Zakład Wodociągów i Kanalizacji, wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, Państwowe Gospodarstwo Wodne- Polskie Wody) rozumiejącym potrzebę kształtowania proekologicznych postaw wśród młodzieży otrzymali nagrody.