ZAJĘCIA DEKORACYJNO-TECHNICZNE

W pracowni dekoracyjno-technicznej młodzież poznaje podstawowe rozwiązania dekoratorskie oraz techniczne związane z konstruowaniem, łączeniem elementów i własnościami różnych materiałów. Poznaje nowe techniki, wzbogaca wiedzę z zakresu sztuk pięknych, kształtuje i rozwija wyobraźnię, kreatywność, wrażliwość estetyczną  oraz sprawność manualną i percepcyjną. Wykonywane są różne przedmioty dekoratorskie  i użytkowe.