FUNDACJA NA RZECZ OŚWIATY I INTEGRACJI „RÓWNAJMY SZANSE”

logo 4

Fundacja na rzecz oświaty i integracji

„Równajmy szanse”

 

W ramach współpracy z Ośrodkiem realizowane są następujące zadania:

  • projekt: Innowacyjne działania integracyjne: Bajkoterapia, Dogoterapia, zajęcia ceramiczne „Glinotworzenie”.
  • Wojewódzki Turniej Sprawności Manualnej „Sobieradek Zawodowy” dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

 

www.rownajmyszanse.pl