WPŁATY

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW DOKONUJEMY NA KONTO:

07 1320 1830 3209 2415 2000 0001

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE DOKONUJEMY NA KONTO:

35 1020 4795 0000 9702 0278 4007
( w tytule : ŻYWIENIE – IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA)

Wysokość dziennej stawki żywieniowej dla ucznia/ wychowanka SOSW nr 2 – 14 zł

Cena w rozbiciu na posiłki dla uczniów:

I śniadanie: 3,00 zł

II śniadanie: 2,00 zł

obiad: 6,00 zł

kolacja: 3,00 zł