WPŁATY

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW DOKONUJEMY NA KONTO:

41 1240 3927 1111 0010 9907 6563 – UWAGA!!! Nowy nr konta

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE DOKONUJEMY NA KONTO:

35 1020 4795 0000 9702 0278 4007
( w tytule : ŻYWIENIE – IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA)

Wysokość dziennej stawki żywieniowej dla ucznia/ wychowanka SOSW nr 2 – 14 zł

Cena w rozbiciu na posiłki dla uczniów:

I śniadanie: 3,00 zł

II śniadanie: 2,00 zł

obiad: 6,00 zł

kolacja: 3,00 zł