ZAJĘCIA W SALI RELAKSACYJNEJ

Rzadko, kiedy uświadamiamy sobie, jak wiele w życiu zależy od naszych zmysłów. A to przecież one decydują o poznawaniu przez nas świata, budują nasze reakcje na różne bodźce, pozwalają nam się rozwijać. Wiemy o tym.

Dlatego w naszym Ośrodku powstała Sala Relaksacji, według modelu Sali Doświadczania. Takie specjalnie wyodrębnione i odpowiednio wyposażone pomieszczenia są holenderskim rozwiązaniem dla terapii polisensorycznej (wielozmysłowej), w której uczeń poddawany jest czynnej relaksacji i stymulacji zmysłów.

Głównym celem organizowania tego typu sal jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacania doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze pełnego relaksu, przez osoby z różną niepełnosprawnością, a także przez osoby zdrowe.