PEDAGOG I PSYCHOLOG

PEDAGOG: MGR RÓŻA BRUCH

PONIEDZIAŁEK : 11.30-16.30 (R. 12.50- 13.50)

WTOREK:  8:00 – 13:00

ŚRODA:  8.00- 14.00 (R.8.50-10.50)

CZWARTEK: 11.00- 17.00 (R.12.50-13.50)

PIĄTEK: 8:00-12:00

PSYCHOLOG: MGR BANASZKIEWICZ – KARAŚ

PONIEDZIAŁEK : 8:00-12:00

WTOREK:  11:00-15:00

ŚRODA: 12:30- 16:30

CZWARTEK:  8:00-12:00

PIĄTEK: 11:00-15:00