PEDAGOG I PSYCHOLOG

PEDAGOG: MGR RÓŻA BRUCH

PONIEDZIAŁEK : 11:30- 12:40; 13:40 – 16:30

WTOREK:  8:00 – 12:00

ŚRODA:  8:00-8:50; 9:55-13:00

CZWARTEK: 10:40-12:40; 14:00-15:40

PIĄTEK: 8:00-12:00

PSYCHOLOG: MGR BANASZKIEWICZ – KARAŚ

PONIEDZIAŁEK : 8:00-12:00

WTOREK:  11:00-15:00

ŚRODA: 12:30- 16:30

CZWARTEK:  8:00-12:00

PIĄTEK: 11:00-15:00