PEDAGOG I PSYCHOLOG

PEDAGOG: MGR RÓŻA BRUCH

PONIEDZIAŁEK : 08.50- 11.50, 12.40-13.40, 14.50-15.50

WTOREK:  8.00-11.00, 14.50-15.50

ŚRODA:  8.50-13.50

CZWARTEK: 8.00-9:50, 9.45-10.55, 14.50-15.50

PIĄTEK: 8.00-11.00

PSYCHOLOG: MGR MAŁGORZATA KOWALSKA

PONIEDZIAŁEK : 10.00-15.30

WTOREK:  11.30-14.30

ŚRODA: 9.30- 15.30

CZWARTEK:  08.00-10.00

PIĄTEK: 10.00-13.30