PEDAGOG I PSYCHOLOG

PEDAGOG: MGR RÓŻA BRUCH

PONIEDZIAŁEK : 11.00- 17.00 (w tym 7 godz. lek. rewalidacja)

WTOREK:  8.00-13.00 ( w tym 2 godz. lek. rewalidacja)

ŚRODA:  10.30-14.30

CZWARTEK: 8.00-11.30

PIĄTEK: 8.00-11.30

PSYCHOLOG: MGR MAGDALENA BANASZKIEWICZ

PONIEDZIAŁEK : 8.00-12.00

WTOREK:  12.30-15.30

ŚRODA: 8.00- 11.00

CZWARTEK:  10.30-16.30

PIĄTEK: 11.30-15.30