ZAJĘCIA DODATKOWE ORAZ ZAJĘCIA W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W roku szkolnym 2020/2021 nasz Ośrodek oferuje uczniom szeroką gamę dodatkowych zajęć pozalekcyjnych:

 1. zajęcia rewalidacyjne
 2. porady i konsultacje
 3. zajęcia z doradcą zawodowym
 4. zajęcia logopedyczne
 5. zajęcia emocjonalno- społeczne oraz trening umiejętności społecznych
 6. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 7. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 8. zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 9. zajęcia integracji sensorycznej
 10. trening słuchowy – usprawnianie słuchu
 11. trening wzrokowy – usprawnianie wzroku
 12. zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych – koło stolarskie
 13. zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych – koło gastronomiczne
 14. zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych – koło moja kariera zawodowa
 15. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło sportowe lekkoatletyka, piłka nożna
 16. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło wokalno-instrumentalne
 17. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło plastyczno-dekoracyjne
 18. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło ceramiczne
 19. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło informatyczne
 20. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło edukacji morskiej
 21. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło teatralno-wokalne „Wilkililki”
 22. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło techniczne
 23. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło historyczne
 24. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło taneczne
 25. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło teatralne
 26. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło krawieckie
 27. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło turystyczne
 28. wycieczki oraz biwaki