ZAJĘCIA DODATKOWE ORAZ ZAJĘCIA W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W roku szkolnym 2021/2022 nasz Ośrodek oferuje uczniom szeroką gamę dodatkowych zajęć pozalekcyjnych:

 1. zajęcia rewalidacyjne
 2. porady i konsultacje
 3. zajęcia z doradcą zawodowym
 4. zajęcia logopedyczne
 5. zajęcia emocjonalno- społeczne oraz trening umiejętności społecznych
 6. zajęcia o charakterze terapeutycznym – „Pokój zaufania”
 7. zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
 8. zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 9. zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 10. zajęcia integracji sensorycznej
 11. trening słuchowy – usprawnianie słuchu
 12. trening wzrokowy – usprawnianie wzroku
 13. zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych – koło cukiernicze
 14. zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych – koło gastronomiczne
 15. zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych – koło florystyczne
 16. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło sportowe lekkoatletyka, piłka nożna, tenis stołowy
 17. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło wokalno-instrumentalne
 18. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło plastyczno-dekoracyjne
 19. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło ceramiczne
 20. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło informatyczne
 21. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło edukacji morskiej
 22. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło teatralno-wokalne
 23. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło techniczne
 24. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło wolontariatu
 25. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło taneczne– Zumba
 26. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło nordic walking
 27. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło krawieckie
 28. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – redakcyjne gazetki szkolnej
 29. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – dekoracyjne- papierowej wikliny
 30. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – „Koło plastyczne „SCRAPBOOKING”
 31. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koła turystyczne
 32. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – Koło języka angielskiego “English tea”
 33. wycieczki oraz biwaki