ZAJĘCIA DODATKOWE ORAZ ZAJĘCIA W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W roku szkolnym 2022/2023 nasz Ośrodek oferuje uczniom szeroką gamę dodatkowych zajęć pozalekcyjnych:

 

 1. zajęcia rewalidacyjne
 2. porady i konsultacje
 3. zajęcia z doradcą zawodowym
 4. zajęcia logopedyczne
 5. zajęcia emocjonalno- społeczne oraz trening umiejętności społecznych
 6. zajęcia o charakterze terapeutycznym – Koło kształtujące umiejętności społeczne
 7. zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
 8. zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 9. zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 10. zajęcia integracji sensorycznej
 11. trening słuchowy – usprawnianie słuchu
 12. trening wzrokowy – usprawnianie wzroku
 13. zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych – koło cukiernicze
 14. zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych – koło gastronomiczne
 15. zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych – koło stolarskie
 16. zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych – koło ogrodnicze
 17. zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych – koło hotelarskie
 18. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło florystyczne
 19. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – Koło gastronomiczne „Kuchnie świata”
 20. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło sportowe lekkoatletyka, piłka nożna, tenis stołowy, gry zespołowe
 21. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło wokalno-instrumentalne
 22. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło plastyczno-dekoracyjne
 23. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło ceramiczne
 24. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło informatyczne
 25. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło edukacji morskiej
 26. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło teatralno-wokalne
 27. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło kulinarne
 28. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło wolontariatu
 29. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło taneczne– Zumba
 30. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło turystyczne
 31. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło krawieckie
 32. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło szydełkowe
 33. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – koło dekoracyjne- papierowej wikliny
 34. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – „Koło plastyczne „SCRAPBOOKING”
 35. zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – Koło języka angielskiego “English tea”
 36. wycieczki oraz biwaki