KADRA KIEROWNICZA

mgr Paweł Szulerecki – p.o. dyrektor Ośrodka

mgr Katarzyna Bonikowska-Tyl – wicedyrektor

mgr Dorota Beik – kierownik warsztatów szkolnych