KADRA KIEROWNICZA

mgr Lilianna Wilkowska – dyrektor Ośrodka

mgr Jolanta Waszkiewicz – wicedyrektor

mgr Dorota Beik – kierownik warsztatów szkolnych