KADRA KIEROWNICZA

mgr Paweł Szulerecki – dyrektor Ośrodka

mgr Katarzyna Bonikowska-Tyl – wicedyrektor SPdP

mgr Karolina Klym-Malinowska – wicedyrektor BS

mgr Dorota Beik – kierownik warsztatów szkolnych