ZAJĘCIA SPORTOWE

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 bardzo aktywnie uczestniczą w życiu sportowym szkoły. Stało się tradycją, że każdego roku odbywają się mistrzostwa szkoły w różnych dyscyplinach sportowych. Są to rozgrywki w warcaby, badmintona, tenisa stołowego i bocce.

Całą szkołą w ramach programu profilaktyki chodzimy do różnych obiektów sportowych gdzie uczniowie rozwijają swoje zainteresowania sportowe. Można tu wymienić Klub „OLIMPIC” czy PRIME FITNESS CLUB.

Uczniowie bardzo chętnie sprawdzają swoje umiejętności fizyczne i z dużą wolą walki i zwycięstwa podchodzą do zmagań sportowych podczas Turnieju Sprawnościowego w wyniku którego wyłaniany jest najlepszy sportowiec szkoły.

Obok imprez sportowych o lokalnym zasięgu Szkoła organizuje Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w tenisie stołowym młodzieży Szkół Przysposabiających do Pracy. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem wśród ośrodków województwa zachodniopomorskiego.

Kolejną kategorią imprez sportowych organizowanych poza Ośrodkiem, w której uczestniczą uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 są Szczecińskie Zawody Pływackie Regionu Zachodniopomorskiego Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, w których młodzież uzyskuje wysokie lokaty.

Uczniowie wyłonieni w ramach rozgrywek szkolnych reprezentują szkołę podczas różnorodnych imprez sportowych w ramach Olimpiad Specjalnych województwa zachodniopomorskiego jako Klub „Marzenie” o zasięgu wojewódzkim czy regionalnym: w badmintona, ringo, tenisa stołowego, bowling czy lekkiej atletyki.

Nie może zabraknąć również naszej młodzieży podczas imprez w których liczy się przede wszystkim dobra zabawa a nie jest najważniejsza sprawność fizyczna. Wśród nich możemy wymienić: Biegowy Festyn Mikołajkowy czy imprezę „Zabawy ruchowe przyjemne i zdrowe”.