REKRUTACJA

zawody


Przyjmujemy uczniów przez cały rok szkolny.

Kształcimy młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym do 24 roku życia.

Deklaracja zapisu ucznia do świetlicy na rok szkolny 2023/2024 – kliknij tutaj

Informacje na temat Ochrony Danych Osobowych (RODO) – kliknij tutaj

Regulamin rekrutacji – kliknij tutaj

Terminy postępowania rekrutacyjnego – kliknij tutajNA ROK SZKOLNY 2023/2024 OŚRODEK PROWADZI NABÓR DO SZKÓŁ:

I. Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2

Realizowane będą następujące formy zajęć:

  1. zajęcia edukacyjne:
  • funkcjonowanie osobiste i społeczne
  • zajęcia rozwijające komunikowanie się
  • zajęcia kształtujące kreatywność
  • przysposobienie do pracy

      2. zajęcia rewalidacyjne

Pliki do pobrania:
Szkoła Przysposabiająca – podanie oraz wymagane dokumenty

Szkoła Przysposabiająca – ulotka

II. Branżowa Szkoła I stopnia nr 12

Kształcimy w zawodach:

Pliki do pobrania:
Branżowa Szkoła – podanie oraz wymagane dokumenty

Branżowa Szkoła – ulotka

III. Branżowa Szkoła I stopnia nr 12 – dla absolwentów szkoły podstawowej ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej

Kształcimy w zawodach:

Pliki do pobrania:
Branżowa Szkoła – podanie oraz wymagane dokumenty
Branżowa Szkoła – ulotkaUczniowie spoza Szczecina mają możliwość zamieszkania w internacie

Uczniowie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Szczecinie przyjmowani są na podstawie
skierowania.

Rodzic, opiekun prawny ucznia zamieszkałego w Szczecinie składa wniosek o wydanie skierowania do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2  w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, ul. Armii Krajowej 1, a ucznia zamieszkałego poza Szczecinem w Wydziale Oświaty właściwym dla miejsca jego zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły:
Poniedziałek – Piątek w godz. 7:30 – 15:30.
tel. 91 4845194