ŚWIETLICA

ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA 

OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZINACH 6:45 – 16:00

W PIĄTKI 6:45 – 15:45

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

mgr Halina Nowicka

mgr Hanna Więciarska

Zajęcia w świetlicy szkolnej spełniają następujące funkcje:

ŚWIETLICA 2

1. Opieka nad uczniami oczekującymi na zajęcia, wyjazd do domu lub powrót do internatu.

2. Pomoc w przygotowaniu do zajęć i odrabianiu lekcji.

3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży.

4. Kształtowanie prawidłowych postaw prospołecznych: współżycie w grupie rówieśniczej, nauka odpowiedzialności za wspólne mienie, umiejętność rozwiązywania problemów w życiu codziennym.

5. Zachęcanie do zdrowego stylu życia i zapobieganie wszelkim przejawom patologii.

ŚWIETLICA 1

W świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:

  • rozwijające umiejętności manualne (układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, sklejanie, szycie)
  • rozwijające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, konkursy, inscenizacje)
  • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspakajanie ciekawości świata (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne)
  • kształtujące umiejętności: wypowiadania się na zadany i dowolny temat
  • kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie krzyżówek i zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, redagowanie gazetki świetlicowej, odrabianie zadań domowych)
  • wzbogacające ekspresję twórczą (prace plastyczne, zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne)
  • relaksujące (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów)