ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ

Zajęcia kształtujące kreatywność – to zajęcia, które mają na celu rozwijanie myślenia i twórczego działania młodzieży. Celem zajęć jest rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, jak również indywidualnych zdolności twórczych. Zajęcia, ponadto dostarczają uczniom okazji do twórczych działań nie tylko indywidualnych, ale też grupowych. Dzięki takiej formie zajęć uczniowie są motywowani i zachęcani do aktywności, kształtują swoje zainteresowania i pasje, umacniają wiarę we własne możliwości, kształtują swoje mocne strony.

 

Zajęcia muzyczne:

Podczas zajęć uczniowie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania poprzez grę na instrumentach muzycznych oraz w trakcie zajęć muzyczno-rytmicznych. Odwzorowują dźwięki oraz rytmy, co sprzyja rozbudzaniu wyobraźni uczniów. Ponadto, zajęcia muzyczne są wspaniałym treningiem pamięci i koncentracji. Poprawiają samopoczucie, a także uczą pracy zespołowej.

Poza tym uczniowie rozwijają swoją pasję – śpiew – poprzez uczęszczanie na Koło wokalno – instrumentalne. Dzięki temu mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed szerszą publicznością. Bardzo chętnie biorą udział we wszelkich uroczystościach szkolnych jak i pozaszkolnych.

Zajęcia taneczne:

Zajęcia taneczne sprzyjają podnoszeniu sprawności fizycznej, kształtują estetykę i harmonię ruchów, poczucie rytmu, swobodę i płynność ruchów. Taniec stwarza uczniom możliwość odpoczynku psychicznego, regeneracji sił psychicznych i fizycznych, rozwijania postaw wychowawczych, umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, pozwala wyładować agresję. Taniec angażuje jednocześnie kilka analizatorów: ruch, wzrok, słuch i dotyk. Spełnia także rolę terapeutyczną poprzez maksymalną aktywizację ciała i psychiki ucznia. Zajęcia ruchowe pomagają w opanowaniu nieśmiałości i nerwowości, dodają wiary we własne siły. Ich główne zadanie polega na zaspokojeniu potrzeby ruchu, odprężenia, ekspresji i potrzeby tworzenia. Przy okazji doskonałej zabawy następuje wzmocnienie mięśni, rozwija się koordynacja ruchowa i równowaga. Ruch przy muzyce wzmaga postawę kreatywności, integruje ucznia wewnętrznie i otwiera na twórcze poszukiwania co w konsekwencji wpływa na samoocenę uczniów.