STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SOSW NR 2
„SZANSA”


LOGO szaro niebieskie-1

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół SOSW Nr 2 „Szansa” w Szczecinie, odbyło się 18 czerwca 2007 w Szczecinie.

W dniu 12.11.2007 Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (Nr KRS: 0000292536) i tym samym zyskało osobowość prawną i możliwość rozpoczęcia działania. Działalność rozpoczęto w 2008 roku.

Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz pomocy osobom upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i ze sprzężeniami. Wdrażanie osób niepełnosprawnych do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, wspieranie i pomoc ich rodzinom.

Zarząd Stowarzyszenia

Agnieszka Rybarska – Prezes
Urszula Przybylak – Członek Zarządu
Anna Zacharewicz – Członek Zarządu

 Nr konta bankowego

Bank Credit Agricole  nr 08 1940 1076 3045 3735 0000 0000

Dane kontaktowe

szansa2szczecin@gmail.pl

Zachęcamy wszystkich sympatyków Ośrodka do przystąpienia do Stowarzyszenia i wspólnej pracy na rzecz jego rozwoju.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015