Warsztaty pierwszej pomocy z WOPREM


W dniach 8, 11 i 18 kwietnia uczniowie naszych szkół brali udział w warsztatach udzielania pierwszej pomocy w centrum WOPR. Instruktorzy uczyli młodzież, jak wykonać resuscytację, defibrylację urządzeniem AED, jak wykonać rzut liną do wody w celu ratowania topiącego się oraz jak ewakuować chorego na noszach. Uczniowie zostali też przeszkoleni, jak wygląda stanowisko ratownicze nad wodą , ale też przypomnieli sobie, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo nad wodą. Instruktorzy prowadzili zajęcia bardzo profesjonalnie, z sercem, w dobrej atmosferze. Razem w szkoleniu wzięło udział 120 uczniów naszej szkoły. Zajęcia bardzo się wszystkim podobały! Przede wszystkim jednak każdy zdobył wiele cennych umiejętności z zakresu pierwszej pomocy!