Konferencja metodyczna


 

Wojewódzka konferencja metodyczna nauczycieli wychowania fizycznego
W dniu 16 kwietnia 2024r. w naszym ośrodku odbyła się wojewódzka konferencja metodyczna nauczycieli wychowania fizycznego pod hasłem „Rewalidacja uczniów poprzez sport”. W spotkaniu udział wzięło 22 nauczycieli. Podczas konferencji podsumowano uczestnictwo uczniów w wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach sportowych w roku 2023. Wspólnie wypracowano kalendarz imprez sportowych dla naszego województwa skorelowany z finałami ogólnopolskimi poszczególnych dyscyplin na rok 2024.