100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI RAJD im. JANA PAWŁA II


TO21 27 września 2018 roku  odbył się
RAJD  im. JANA   PAWŁA   II

SZLAKAMI  CZESŁAWA   PISKORSKIEGO

Pod hasłem:  100 lat NIEPODLEGŁOŚCI Tradycyjnie, jak co roku, został zorganizowany w ramach dnia Patronów SOSW nr 2 Rajd im. Jana Pawła II szlakami Czesława Piskorskiego pod hasłem „100 lat Niepodległości”. Młodzież wraz z nauczycielami złożyła wiązanki kwiatów biało czerwonych wykonanych przez uczniów z kierunku ogrodnik  oraz zapaliła znicze przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, Jana Pawła II – Patrona ZSZ nr 16 oraz  na grobie Czesława Piskorskiego- patrona SOSW nr 2,  jak również zapaliła znicze przy Pomniku Czynu Polaków w Parku Kasprowicza, Pomniku Braterstwa Broni na Cmentarzu Centralnym.
W czasie rajdu uczniowie  nie tylko z koła fotograficznego wykonywali zdjęcia ciekawych miejsc, pomników oraz tablic pamiątkowych związanych z tematem: niepodległość. Zdjęcia  są jednym z form  działań w ramach uczczenia  100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę czyli możliwość wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Na co dzień Polskę tworzymy”.

Zadania jakie młodzież rozwiązywała podczas wędrówki stanowiły lekcję historii
w plenerze i dały uczestnikom odpowiedzi na wiele ciekawych zagadnień między innymi – Poznali dlaczego zapalamy znicze, na czym polega inicjatywa „Drzewka pamięci”, na którym pomniku na Cmentarzu znajduje się napis „Wieczna chwała tym, którzy walczyli
o niepodległość Polski”. Wyrażali swoje opinie gdzie powinien stanąć nowy pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego i dlaczego warto wybrać się na osiedle Słoneczne
w Szczecinie aby zobaczyć Pomnik Niepodległości. Mamy nadzieje, iż młodzież uczestnicząca w tej niecodziennej wędrówce  nie tylko przybliżyła sobie fakty z historii naszego kraju ale i poczuła, że tu jest ich miejsce na ziemi.

Dodatkowe zadania  znaleźli tylko w swojej kopercie uczniowie klas pierwszych naszej szkoły  to oni integrowali się z wychowawcą, poznawali się nawzajem, co lubią, jak spędzają czas wolny i jak należy zdrowo, bezpiecznie wypoczywać.

Na mecie rajdu organizatorzy przewidzieli dla wszystkich  posiłek  turystyczny – staropolski bigos, dyplomy uczestnictwa w rajdzie oraz pamiątkowy brelok rajdu dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta  a także możliwość zdobycia słodkich  nagród, owoców jesieni w różnych konkursach i konkurencjach. W tym roku nauczyciele wychowania fizycznego w ramach IV Europejskiego Tygodnia Sportu przeprowadzili dla uczestników rajdu, którzy wrócili z tras krótką gimnastykę przy muzyce a następnie zaproponowali wiele konkurencji sportowych. W grze zespołowej w ringo wyłoniono trzy pierwsze miejsca za które przyznano puchary. Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie SPdP nr 2 z SOSW nr 2, drugie miejsce zespół z SOSW z Kamienia Pomorskiego,  trzecie miejsce  uczniowie z SOSW nr 1 z Polic. Gratulujemy.

Podsumowując  w naszej niecodziennej wędrówce uczestniczyło  ponad 300 osób:

Uczestnikami  rajdu w tym roku oprócz uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników  naszego ośrodka byli zaproszeni goście ze szkół kształcenia specjalnego i placówek integracyjnych z województwa zachodniopomorskiego :

– Szkoła Podstawowa Specjalna im Juliana Tuwima ze Stargardu

– Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 ze Szczecina

– Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52 ze Szczecina

– Szkoła Podstawowa Specjalna nr 67 ze Szczecina

– SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo z Polic

– SOSW dla Dzieci Słabosłyszących ze Szczecina

– Zespół Szkół Nr 5 ze Stargardu

– SOSW z Kamienia Pomorskiego

– MOS  w Waniorowie

 

Dziękujemy wszystkim, że byli z nami w dniu naszych Patronów – Czekamy na was za rok.