WOLONTARIAT


20181025_100316W czwartek 25 października odbyło się w naszym Ośrodku spotkanie dla uczniów  Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Branżowej Szkoły I stopnia  z przedstawicielem Stowarzyszenia Polites zajmującego się w praktyce  ideą wolontariatu, młodzież mogła wypowiedzieć się o swoich doświadczeniach z wolontariatem oraz dowiedzieć się więcej o działalności skierowanej na pomoc najbardziej jej potrzebującym – bezdomnym zwierzętom, chorym i starszym, samotnym ludziom lub dzieciom w świetlicach środowiskowych. spotkanie zorganizowały panie Iwona Roszyk oraz Hanna Więciarska, które wraz z Samorządem Uczniowskim prowadzą szkolne Kolo Wolontariatu.