Egzaminy próbne 2020 r.


IMG_20200127_114814I próba egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w części pisemnej odbyła się
w dniu 29.01.2020 roku na auli szkolnej, w której wzięło udział prawie 100 % uczniów.

Część praktyczna próby egzaminu odbywała się w ramach zajęć praktycznych na każdym kierunku kształcenia. Uczniowie bardzo poważnie podeszli do sprawdzenia swoich mocnych
 i słabych stron. Poznali zasady kryterialnego oceniania i już wiedzą ile muszą pracy włożyć aby poradzić sobie w czerwcu  czyli osiągnąć zamierzony cel jakim jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.