Nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021


Nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021  określony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 Terminy- kliknij tutaj:

https://www.gov.pl/attachment/d4b18344-0bb4-4acb-9c00-8e5a5d8f277c

Podstawa prawna:                                                                                                              ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 657).