PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SOSW NR 2 W ZWIĄZKU Z COVID-19


W poniższym linku znajdują się procedury bezpieczeństwa w SOSW nr 2 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Każda osoba przebywająca na terenie Ośrodka musi się z nimi zapoznać oraz je stosować!

>>>Link z procedurami<<<

Każdy uczeń na 1 września przynosi podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami (str. 6 procedur). Druki oświadczeń będą również dostępne w dniu 1 września przy wejściu do budynku szkoły.