Wybory do Samorządu Uczniowskiego


121138555_1049923718772298_2760928065975496994_nW dniach 05.10-09.10.2020 odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedzone były kampanią, podczas której kandydaci przygotowali oryginalne plakaty wyborcze, gdzie przedstawili najważniejsze punkty swojego programu.

Spośród 10 kandydatur, wybrane zostały 4 osoby z największą ilością głosów. Udział w wyborach wzięło łącznie 146 uczniów wraz z nauczycielami.

Przebieg wyborów nadzorowali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego – Szkoła Branżowa – p. I. Roszyk oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy – p. A. Rzepka.

Komisja wyborcza czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania. W skład Samorządu Szkolnego weszły osoby z największą liczbą głosów.

1.Klaudia Januszewska – klasa 3b – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

2.Paulina Marcinkowska – klasa 2c – Zastępca Przewodniczącego

3.Paweł Skarbowski – klasa 3b – Zastępca Przewodniczącego

4.Sandra Smoliga – klasa 3g2 – asystent

Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział w wyborach!

Nowo wybranym władzom Samorządu Uczniowskiego serdecznie gratulujemy  oraz życzymy  owocnej pracy na rzecz szkoły !

 

Opiekunowie SU: p. I. Roszyk, p. A. Rzepka