Organizacja nauczania od dnia 26 października 2020 r. – u nas prawie bez zmian


Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 października 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1870) wszystkie zajęcia dla naszych uczniów są prowadzone w szkole (czyli w trybie stacjonarnym).

Zajęcia praktyczne dla kierunku Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej odbywają się na terenie szkoły.

Sytuacja zmienia się dynamicznie, dlatego proszę o systematyczne sprawdzanie strony internetowej szkoły lub FB.

W szkole dbamy o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Przypominam o konieczności noszenia maseczek w szkole oraz w drodze do/z szkoły (chyba że przepisy w indywidualnym przypadku mówią inaczej).

 

Z poważaniem,

Paweł Szulerecki

p.o. Dyrektor SOSW nr 2 w Szczecinie