Organizacja nauczania od dnia 29 marca 2021 r. – u nas bez zmian


Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem MEN  wszystkie zajęcia dla naszych uczniów są prowadzone w szkole (czyli w trybie stacjonarnym).

Sytuacja zmienia się dynamicznie, dlatego proszę o systematyczne sprawdzanie strony internetowej szkoły lub FB.

W szkole dbamy o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Przypominam o konieczności noszenia maseczek w szkole oraz w drodze do/z szkoły (chyba że przepisy w indywidualnym przypadku mówią inaczej).

Z poważaniem,
Paweł Szulerecki
p.o. Dyrektor SOSW nr 2 w Szczecinie