Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022


Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

1 września rozpoczniemy kolejny rok szkolny. Poniżej przedstawiamy harmonogram inauguracji roku szkolnego 2021/2022.

Rozpoczynamy w sali gimnastycznej, a następnie razem z wychowawcami uczniowie przejdą do wyznaczonych sal.

Godz. 9:00 klasy I-III Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2

Godz. 10:00 klasy I Szkoły Branżowej I stopnia nr 12

Godz. 11:00 klasy II-III Szkoły Branżowej I stopnia nr 12

Uczniowie, którzy korzystają z internatu mogą przyjeżdżać już 31 sierpnia br. od godz. 16:00

W dniu 1 września świetlica szkolna działa normalnie. Prosimy natomiast o maksymalne skrócenie czasu pobytu ucznia w świetlicy.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie SOSW nr 2:

  • Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Zaleca się używania osłony ust i nosa (maseczka, przyłbica) na korytarzach budynku.
  • W dniu 1 września Rodzic/opiekun może wejść na teren szkoły razem z uczniem. W takim wypadku rodzic/opiekun nie może mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję drug oddechowych, musi mieć zakryte usta i nos oraz zdezynfekowane dłonie lub założone rękawiczki ochronne. Obowiązuje zasada 1 rodzic/opiekun z dzieckiem.
  • Osłony ust i nosa (maseczka) oraz rękawiczki zapewnia osoba wchodząca na teren szkoły we własnym zakresie.
  • Należy zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra.
  • Na terenie placówki obowiązuje bezwzględna dezynfekcja rąk (środki do dezynfekcji są udostępnione przy wejściu do budynków w widocznym miejscu).
  • Osoba bez przeprowadzonego pomiaru temperatury nie zostanie wpuszczona do budynków placówki.