Projekt AWARDS


AWARDS 4W dniach 24-25.05.2022 wzięliśmy udział w spotkaniu partnerów europejskiego projektu AWARDS. Z ramienia Collegium Balticum naszymi reprezentantkami były Pani Katarzyna Bonikowska-Tyl oraz Pani Aleksandra Wilanowska.

Razem z reprezentantami Turcji, Hiszpanii ( Down España) oraz Finlandii omówiliśmy poszczególne etapy projektu oraz zakres zadań do wykonania dla poszczególnych partnerów.

Projekt AWARDS powstał aby wzmacniać niezależność, aktywizować zawodowo oraz ulepszać poziom życia osób z Zespołem Downa.

Z punktu widzenia możliwości wymiany informacji i spostrzeżeń odnośnie działania systemów wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie było to niezwykle cenne spotkanie.

Zaplanowane zostały również kolejne spotkania u partnerów z Włoch, Polski oraz Turcji.

Poniżej krótka foto-relacja ze spotkania:)

AWARDS 4  AWARDS 3      AWARDS 2