Próbne egzaminy zawodowe dla uczniów klas III


I próba egzaminu zawodowego w części pisemnej odbyła się dla wszystkich klas III w wersji elektronicznej w trakcie zajęć z teorii zawodowej w dniach od 5.02 – 9.02.2024 roku.
Część praktyczna próby egzaminu odbywała się w ramach zajęć praktycznych na każdym kierunku kształcenia. Uczniowie poważnie podeszli do sprawdzenia swoich mocnych i słabych stron. Poznając kryterium oceniania danego zadania przekonali się ile jeszcze muszą pracy włożyć aby poradzić sobie w czerwcu , czyli osiągnąć zamierzony cel jakim jest zdanie egzaminu w zawodzie.