Straż Miejska z wizytą w Ośrodku- spotkania profilaktyczne


DSC_0120 Spotkania profilaktyczne ze Strażą Miejską

W dniach 13, 14, 15, 22 listopada 2017r. uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 16 i Branżowej Szkoły I st. nr 12 uczestniczyli w prelekcjach ze Strażą Miejską.

Na spotkaniach omówiono kwestię odpowiedzialności prawnej w sytuacji popełnienia czynu niezgodnego z prawem. Poruszono również temat agresji rówieśniczej w szkole i na ulicy, cyberprzemocy oraz dewastacji obiektów publicznych.