SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM


073 Szóstego grudnia 2017r.w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille`a w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu Szkoła przyjazna osobom niewidomym placówkom oświatowym  wyróżnionym w kampanii „Ja nie widzę ciebie ty zobacz mnie” . Byli tam też nasi przedstawiciele. Z rąk Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty certyfikat dla naszego Ośrodka odebrały Paulina Marcinkowska i pani Halina Czosnowicz. Na ręce Pani Dyrektor bydgoskiego Ośrodka przekazany został wraz z najlepszymi życzeniami od nas wszystkich jeden z aniołów wykonanych na naszych warsztatach. Po oficjalnej części uroczystości dzieci niewidome i niedowidzące przedstawiły program artystyczny, później był bankiet i okazja do zobaczenia jak wygląda i jak pracuje Ośrodek w Bydgoszczy. Z wielką przyjemnością obejrzeliśmy szkołę, internat i pracownie zawodowe w których uczą się zawodu nasi niewidomi koledzy. Podczas tej wyprawy był też czas zwiedzić bydgoską Sterówkę, gdzie jak wszędzie 6 grudnia spotkać można było Świętego Mikołaja.