V TURNIEJ SPRAWNOŚCIOWY


turniej (2) W dniu 16.02.2018 roku w sali gimnastycznej odbył się V turniej sprawnościowy uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w ramach programu profilaktyki: „Wiem, dlaczego higiena i ruch są ważne dla mojego zdrowia”.

CELE:

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uczestnictwo w turnieju.
 2. Wychowanie do kulturalnego kibicowania i rywalizacji indywidualnej opartej na zasadach fary play.
 3. Podnoszenie sprawności fizycznej. Sprawdzenie swoich możliwości oraz umiejętności sportowych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Każdy uczeń brał udział w każdej konkurencji.
 2. Do konkurencji uczeń podchodzi w dowolnej kolejności.
 3. Udział w konkurencji nie był obowiązkowy. Jeśli uczeń nie podszedł do udziału w konkurencji otrzymał za nią 0 punktów.
 4. Za każdą konkurencję uczeń mógł dodatkowo otrzymać 1 punkt od sędziego za poprawne wykonanie, uczciwość oraz zaangażowanie.

 

INDYWIDUALNE KONKURENCJE SPORTOWE ORAZ NAUCZYCIELE ODPOWIEDZIALNI ZA ICH PRZEBIEG:

 1. Pani Marta Pyra- Wykonywanie brzuszków w czasie 30 sekund
 2. Pani Katarzyna Bobrowska- Rzuty do kosza
 3. Pani Anna Dorożyńska (Teresa Kozioł) – Odbicia piłeczki na rakietce
 4. Pani Lidia Drugak- Rzuty do celu
 5. Pani Anna Zacharewicz- Bieg z przejściem przez trzy szarfy
 6. Pani Anna Zakrzewska-Koroluk (Maria Kwiecień) – Strzały na bramkę piłeczką do unihokeja
 7. Pan Witold Sękowski- Wejścia i zejścia na ławeczkę
 8. Pani Aleksandra Domańska- Bieg slalomem pomiędzy pachołkami
 9. Pani Jolanta Rostkowska – Przysiady z woreczkiem na głowie
 • Pani Marta Frąckowiak – Skok w dal z miejsca

 

Nad przebiegiem całego turnieju czuwała pani Danuta Szymczyk-Borcz. Pani Dorota Morawska wspomagała uczniów, zwłaszcza tych, którzy mieli największe problemy z wykonaniem zadań. Turniej poprzedziła solidna rozgrzewka. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali słodką niespodziankę.

 

WYNIKI:

KATEGORIA DZIEWCZĄT

Imię i nazwisko Miejsce Ilość zdobytych punktów
Weronika Konopka I 48
Aleksandra Podsiadło II 45
Sandra Smoliga III 35
Adrianna Gleisner IV 27
Adrianna Bachorska V 20
Malwina Wajs V 20

 

KATEGORIA CHŁOPCÓW

Imię i nazwisko Miejsce Ilość zdobytych punktów
Paweł Patury I 52
Patryk Poliński II 51
Paweł Gorajewski II 51
Mateusz Mirzejewski III 47
Sebastian Mikołajczyk IV 44
Paweł Liczbiński V 43
Damian Królikowski V 43
Michał Bielicz VI 40
Patryk Piątkowski VII 36
Marek Kołodziejczyk VIII 35
Jakub Ferkowski IX 33
Damian Wojciechowski X 32
Grzegorz Stasiak XI 29
Adrian Kuleta XII 28