VI turniej sprawnościowy SPdP


turniej (28)W dniu 20.02.2019 roku w sali gimnastycznej odbył się VI turniej sprawnościowy uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w ramach programu profilaktyki: „Wiem, dlaczego higiena i ruch są ważne dla mojego zdrowia”.

 

 

CELE:

Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uczestnictwo w turnieju.

  1. Wychowanie do kulturalnego kibicowania i rywalizacji indywidualnej opartej na zasadach fary play.
  2. Podnoszenie sprawności fizycznej. Sprawdzenie swoich możliwości oraz umiejętności sportowych.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

Każdy uczeń brał udział w każdej konkurencji.

Do konkurencji uczeń podchodzi w dowolnej kolejności.

Udział w konkurencji nie był obowiązkowy. Jeśli uczeń nie podszedł do udziału w konkurencji otrzymał za nią 0 punktów.

Za każdą konkurencję uczeń mógł dodatkowo otrzymać 1 punkt od sędziego za poprawne wykonanie, uczciwość oraz zaangażowanie.

 

 

INDYWIDUALNE KONKURENCJE SPORTOWE ORAZ NAUCZYCIELE ODPOWIEDZIALNI ZA ICH PRZEBIEG:

 

Pan Jerzy Rogalski- Wykonywanie brzuszków w czasie 30 sekund

Pani Katarzyna Bobrowska (Anna Zakrzewska-Koroluk)- Rzuty do kosza

Pani Dorota Morawska – Odbicia piłeczki na rakietce

Pani Jolanta Waszkiewicz – Rzuty do celu

Pani Anna Zacharewicz- Bieg z przejściem przez trzy szarfy

Pani Marta Frąckowiak – Strzały na bramkę piłeczką do unihokeja

Pan Witold Sękowski – Wejścia i zejścia na ławeczkę

Pani Aleksandra Domańska – Bieg slalomem pomiędzy pachołkami

Pani Marzanna Ciaś-Trociuk – Przysiady z woreczkiem na głowie

Pani Marta Frąckowiak – Skok w dal z miejsca

WYNIKI:

 

Imię i nazwisko Miejsce Ilość zdobytych punktów
Dawid Malisz I 36
Weronika Konopka II 29
Patryk Poliński III 26
Paweł Patury IV 25
Sandra Smoliga IV 25
Zuzanna Suda IV 25
Damian Królikowski V 24
Michał Bielicz VI 20
Damian Wojciechowski VI 20
Mikołaj Ogonowski VI 20
Grzegorz Stasiak VI 20
Sebasian Mikołajczyk VII 18
Adrianna Gleisner VII 18
Adrian Kuleta VIII 17