Próbne egzaminy dla uczniów klas III


IMG_20190218_120512I próba egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w części pisemnej odbyła sięw dniu 18.02.2019 roku na auli szkolnej, w której wzięło udział 100 % uczniów. 

Część praktyczna próby egzaminu odbywała się w ramach zajęć praktycznych na każdym kierunku kształcenia. Uczniowie bardzo poważnie podeszli do sprawdzenia swoich mocnych
i słabych stron. Poznali zasady kryterialnego oceniania i już wiedzą ile muszą pracy włożyć aby poradzić sobie w czerwcu osiągnąć zamierzony cel jakim jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.