Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  nr 2 oraz Grono Pedagogiczne serdecznie zapraszają wszystkich Rodziców i Opiekunów na zebranie, które odbędzie się 23 maja 2019 r. w auli internatu o godzinie 16.

Zebranie dotyczyć będzie procedur zachowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.