Najsprawniejszy w Zawodzie Krawca- Konkurs


IMG_20190520_151806W dniu 20 maja 2019 roku uczennice z klasy II b i III a  wzięły udział w  Konkursie na Najsprawniejszego w Zawodzie Krawca.

W zadaniu konkursowym dziewczęta miały możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami szycia jak również kreatywnego myślenia, dokładności i estetycznej pracy.

Wykonie zadania sprawiło uczennicom wiele radości i każda z nich osiągnęła sukces na miarę własnych możliwości.
Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego apelu w dniu 17.06.2019 r.