KAMPANIA „JA NIE WIDZĘ CIEBIE TY ZOBACZ MNIE 2019”


017Już po raz trzeci przystąpiliśmy do kampanii społecznej „Ja nie widzę ciebie ty zobacz mnie”, której głównym celem było poznanie świata osób niewidomych i słabowidzących. W ramach kampanii odbyły się zajęcia edukacyjne, podczas których mogliśmy dowiedzieć się jak w codziennym życiu radzą sobie osoby, które słabo widzą lub nie widzą wcale. Dowiedzieliśmy się też jak można pomóc tym osobom. Zorganizowaliśmy też dl członków Kół Szczecin – Centrum i Szczecin Prawobrzeże Polskiego Związku Niewidomych uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Spotkało się na tym święcie wiele osób. A my mogliśmy pomóc innym i podzielić się z nimi swoimi talentami.

Życzymy wszystkim osobom z dysfunkcją wzroku dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, optymizmu i wytrwałości w zmaganiu się z problemami codziennego życia!