Konkurs na najciekawszą kartkę świateczną


image1Sprawozdanie z konkursu na najciekawszą kartkę Świąteczno – Noworoczną

Dnia 10 grudnia 2019 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Szczecinie pod  kierunkiem Pani Agnieszki Jemielity został rozstrzygnięty konkurs na najciekawszą kartkę Świąteczno – noworoczną. Tematem konkursu była interpretacja tytułowego hasła ,,Święta Bożego Narodzenia”. Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej. Prace były oceniane pod względem pomysłowości, estetyki pracy.

Komisja w składzie Pani Dyrektor Ośrodka Lilianna Wilkowska, Pani Wicedyrektor  Jolanta Waszkiewicz, Pani kierownik warsztatów Dorota Beik oraz organizator konkursu Pani Agnieszka Jemielity wyłoniły spośród uczestników konkursu ciekawe prace, które wykonali następujący uczniowie :

Szkoła Branżowa I stopnia :

I miejsce – Milena Grzeszczuk klasa ( I G )

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy :

I miejsce – Weronika Konopka  ( klasa II G2 )

II miejsce – Paweł Patury  ( III G )

II miejsce – Patryk Zawadzki  ( I G1 )

Wyróżnienia :

Patryk Poliński klasa ( II G2 )

Mateusz Pietkiewicz ( III G 2 )

Uczniowie klas SPdP oraz Szkoły Branżowej I stopnia mieli za zadnie stworzyć oryginalną kartkę świąteczną. Głównym celem konkursu było :

 • rozwijanie kreatywności,
 • uzdolnień plastycznych,
 • podtrzymywanie tradycji, symboli i atmosfery Świąt Bożego Narodzenia,
 • samodzielne zaprojektowanie i wykonanie kartki świąteczno – noworocznej wykorzystując różnorodne techniki plastyczne w dowolnym formacie,
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
 • pobudzanie aktywności twórczej,
 • prezentacja talentów manualnych,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych,
 • integracja społeczności,
 • wymiana doświadczeń.

 

Każdy uczestnik mógł zgłosić do Konkursu tylko jedną kartkę. Autorem kartki zgłoszonej  do Konkursu mogła być tylko 1 osoba. Forma wykonania kartki była techniką dowolną (farby, kredki, kolorowy papier, wyklejanki, wydzieranki, techniki mieszane, collage i inne). W konkursie nie były oceniane prace wykonane w technice komputerowej. Format Kartki Świątecznej był  o dowolnym       i tradycyjnym kształcie.

Kryteria oceny prac komisja konkursowa oceniała według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem;
 • pomysłowość i oryginalność formy;
 • estetyka wykonania.

 

 

Rozstrzygnięciem konkursu były najciekawsze prace. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło podczas apelu wychowawczego 19 grudnia 2019 roku o godzinie 11:00. Informacje dotyczące konkursu również zostały zamieszczone na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 oraz na stronie internetowej Facebook.

 

Prace zgłoszone do konkursu nie były zwracane aczkolwiek zostały wywieszone                      i wyeksponowane w pracowni Plastyczno-Techniczno-Dekoracyjnej nr 104 na czas okresu Świątecznego.

 

Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzygał organizator konkursu.

 

Do zasady przyznawania nagród należało:

 • wyłonienie zwycięzcy konkursu gdzie decydowała powołana w tym celu komisja konkursowa, zwaną dalej komisją.
 • komisję powołał organizator.
 • decyzja komisji była ostateczna i nieodwołalna.
 • laureaci konkursu zostali powiadomieni o przyznaniu nagród.
 • autorzy najlepszych prac otrzymali indywidualne nagrody w postaci dyplomu i słodkości.

 

 

Sprawozdanie sporządziła :

 

Agnieszka Jemielity