Informacja dotycząca naboru do klasy I


Informacja dotycząca naboru do klasy I Branżowej Szkoły I stopnia nr 12 i Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w SOSW nr 2 w Szczecinie.

Plik do pobrania