Informacja dla Rodziców dot. organizacji kształcenia na odległość


Informacja Dyrektora SOSW Nr 2 w Szczecinie dotycząca sposobu i trybu realizacji zadań placówki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w zakresie organizacji kształcenia na odległość.

Dokument do pobrania