Informacje dla Rodziców i Uczniów dotyczące organizacji zajęć na terenie SOSW nr 2


Informacja dotycząca organizacji zajęć na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Szczecinie od dnia 25 maja 2020 r. – plik do pobrania

Procedury bezpieczeństwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Szczecinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – plik do pobrania

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna ucznia/pełnoletniego ucznia o zapoznaniu się z  procedurami bezpieczeństwa – plik do pobrania 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna ucznia/pełnoletniego ucznia dotyczące zgody na wykonanie pomiaru temperatury – plik do pobrania

Plan zajęć rewalidacyjnych od 15 czerwca 2020 r. – plik do pobrania

Plan konsultacji od 15 czerwca 2020 r. – plik do pobrania


Informacja dla rodziców i uczniów dotycząca organizacji zajęć praktycznych dla uczniów klas III BS nr 12 na terenie SOSW nr 2 – plik do pobrania

Procedury bezpieczeństwa w czasie organizowania zajęć praktycznych w szkolnych pracowniach warsztatowych dla uczniów klas trzecich BS nr 12 – plik do pobrania

Plan zajęć praktycznych dla uczniów klas trzecich BS nr 12 od 15 czerwca 2020 r. – plik do pobrania


Procedura korzystania z biblioteki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Szczecinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – plik do pobrania