Komunikat w sprawie stypendium szkolnego


Stypendium Szkolne wypłacane będzie w dniu 18.01.2021 (poniedziałek) od godz. 10:00.