Organizacja nauczania od dnia 18 stycznia 2021 r. – wracamy do szkoły


Informuję, że od dnia 18 stycznia wszystkie zajęcia dla naszych uczniów są prowadzone w szkole (czyli w trybie stacjonarnym).

W szkole dbamy o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Przypominam o konieczności noszenia maseczek w szkole oraz w drodze do/z szkoły (chyba że przepisy w indywidualnym przypadku mówią inaczej).

Z poważaniem,
Paweł Szulerecki
p.o. Dyrektor SOSW nr 2 w Szczecinie